Task 2 (22.04.2008)

 • Quick results:
  I (extra-run) RickRoll
  T.K.(Pol), S.F.(Sui), R.B.(Nor), G.L.(Lit)
  II (extra-run) Daisies
  M.S.(Fin), E.M.(Ger), J.T.(Pol), E.K.(Lat)
  III Combine Technikans
  A.J.(Est), L.A.(Est), S.M.(Lat), P.K.(Lat)
  of 6 international teams...
 • Robots construction gallery <==
 • (It's possible to get som movies... hang on... some days :)
 • Send me your photos & relations (but only in html format): genek {at] lo3 . gdynia . pl
  I will publish them.
 • Movie by Eduard Kalinichenko (Lat) [3,5MB fddshow codec] [download]
 • Harvester movie [3gp format, 300kB] [download]

 • The same working area as in task 1.
 • Additional rules:
  - there are 5 ping-pong balls in "the cave"
  - the robot has to gather balls only from right-site cave & return to the base
  - 20 pts for being in front of the cave
  - 20 pts for returning to the start position
  - 10 pts for each ball (only if the robot has returned)
  - 10 pts for the quickest return, 5 for the second time
  - everyone has 3 runs, the final score is average of 3 times
  - max mission time is 90 secundes
  - max 4 persons per team

  Konkurs 1 (pokazy dla uczestników BOI, startuja uczniowie 3miasta)
  Manewry w poszukiwaniu surowców


  Termin: 18.04.2008 godz. 10.30 (testy od 10.00)

  Miejsce: PPNT Gdynia jako pokazay dla uczestników Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej.

 • Klasyfikacja końcowa:
  Im: III LO w Gdyni - Wolf (Bartosz Rażski)
  IIm: III LO w Gdyni - 4 pancerni (Piotr Skweres, Paweł Mechliński, Ireneusz Zięcina)
  IIIm: VI LO w Gdynii - Robotech(Piotr Itrich, Janusz Jankowski, Mariusz Konkel)
  IVm: VI LO w Gdynii - Qube(Łukasz Hawryłko, Monika Łukasiewicz, Tomasz Kamiński, Radosłąw Rak)


  Zadanie:
  Na planszy, z pozycji startowej, należy wyjechać w poszukiwaniu minerałów, które znajdują się zawsze w uskokach skalnych (pomiędzy cegłówkami).
  Należy zbadać oba uskoki skalne i wrócić do bazy (do obszaru startu, przy czym powrót zaliczamy, jeśli rzutowanie pionowe obrysu pojazdu jakąkolwiek częścią znajduje się wewnątrz pola startowego).
  W uskokach znajdują się złoża kredy (biala powierzchnia gleby uskoku) lub karbonu (czarna). Po powrocie należy złożyć raport z badań na wyświetlaczu w postaci cyfry:
 • 0 - w obu uskokach kreda
 • 1 - w lewym uskoku karbon, w prawy kreda
 • 2 - w prawym uskoku karbon, w lewym kreda
 • 3 - w obu uskokach karbon.

  Punktacja:
 • za wjechanie w obszar naprzeciwko uskoku wzynaczony przez czarne linie (przynajmniej całym układem logicznym robota) 20 % za pierwszy obszar i 20% za drugi obszar
 • za powrót do bazy 20%
 • za powrót do bazy całym obrysem robota 10%
 • za poprawny kod raportu (o ile wróciło się do bazy po odwiedzeniu uskoków) 20%.
 • za najlepszy czas przejazdu jednej tury (o ile wróciło się do bazy po odwiedzeniu uskoków) 10%
 • za drugi czas przejazdu (jak wyzej) 5%
  (zmiana 11.00 17.04.2008)

  Każdy pojazd ma 3 próby. Po pierwszej możliwe są korekty pojazdu - 5 minut.
  Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z 3 przejazdów.

  Każdy pojazd startuje sam.
  Limit czasu 75 sekund, start na znak sędziego.

  Plansza: 2 x 1 m otoczona rurkami PCV + 3 cegły budowlane ustawione na środku w dwuteownik.
  -pole startowe ok: 33x30 cm
  -złoża sprawdamy w obu uskokach
 • (14.01.2008 21:00)
 • Finały 11/12 stycznia - realcja i zwycięzcy

  (20.12.2007 15:12)
 • Strona FAQ - jeśli coś jest niedoprecyzowane - zapytaj (hasła rozesłane zarejestrowanym zespołom)  (10.01.2008 22:22)
 • Następiły drobne korekty w programi konferencji - nie dotyczą one jednak samych zawodów a jedynie wystąpień. W niedzielę finałowa seria rozpocznie się 10 minut wczesniej.

  (09.01.2008 15:22)
 • każda drużyna musi dysponować dowodem wpłaty wpisowego (w tej chwili na koncie GCI figuruje jedynie 7 wpłat, jednak może to być wina wędrujących powoli przelewów) - dowody wpłaty będą sprawdzane przy rejestracji
 • organizatorzy nie zapewnią drużynom sprzętu komputerowego, każda drużyna musi dysponować własnym, można go będzie pozostawić w budynku PPNT w pomieszczeniu magazynowym w nocy z soboty na niedzielę
  Zostanie jednak udostępniony jeden komputer, z którego będzie można skorzystać w sytuacji awaryjnej.
 • WAŻNE (1): każda drużyna dla własnego bezpieczeństwa powinna przedstawić przy rejestracji wykaz wykorzystywanego podczas konkursu sprzętu komputerowego będącego jej własnością
 • WAŻNE (2): organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt i przedmioty drużyn wniesione i przechowywane na terenie PPNT


  (30.11.2007 16:25)
 • Regulamin konkursu

  (03.12.2007 17:17)
 • Terminarz konkursu
 • Nota prasowa opublikowana na dzisiejszej konferencji w UM Gdynia

  (11.12.2007 22:35)
 • Zadania konkursowe
 • Rejestracja zespołów najlepiej przez tę stronę
 • (02.01.2007 06:52) Zezwalamy na dodatkową rejestrację do 7.01 do godz. 12tej! Ale tylko do wyczerpania limitu 16-tu zgłoszonych zespołów!

  (12.12.2007 11:19)
 • Numer konta na wpłaty wpisowego (ze wzgl. na rozliczenia roczne) dopiero 02.01.2008 - zatem przesuwamy termin opłat na 02-07.01.2008 !
  
  Nordea Bank Polska SA
  II Oddział Gdynia
  ul. Kielecka 2
  81-303 Gdynia
  
  posiadacz konta:
  Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
  
  nr rachunku bankowego:
  46 1440 1084 0000 0000 0548 0949 
    Ogólne informacje:
 • Konkurs odbędzie się 12/13 stycznia 2008
 • Zwycięzca będzie mógł reprezentować nasz kraj w amerykańskim BOTBallu (W ubiegłum roku po raz pierwszy Polacy pojechali na zawody i zajęcli w Honolulu 7 miejsce pośród 64 finalistów z USA)
 • Miejsce zawodów: Pomorski Park Naukowo Technologiczny
 • Organizatorzy: Gdyńskie Centrum Inowacji, Polskie Towarzystwo Astronautyczne, Stowarzyszenie Talent, Robotic Investions
 • Patroni i sponsorzy: Prezydent Miasta Gdyni
 • Start możliwy na własnych zestawach LEGO RCX lub NXT